آبگرمکن دیواری

*نیروی متخصص و آموزش دیده همراه با مدارک سازمان فنی و حرفه ای و شرکت مربوطه

*استفاده از قطعات شرکتی و استاندارد

*خدمات در کلیه مناطق ۲۲ گانه تهران

*دارای چهار مرکز خدمات در نقاط مختلف شهر

*دارای کارگاه تست دستگاه

*تعرفه تعمیر و قطعات شرکتی