امور مالی

شماره حساب های مربوط به ثبت نام و آزمون ها

شماره کارت :‌6037691980041883

بانک صادرات.

به نام علی اکبر غلامی. فرامرز اصلانی