تاسیسات مکانیکی


کد دوره نام دوره مدت دوره(ساعت) روزهای تشکیل شروع دوره ساعت تشکیل هزینه دوره ثبت نام دوره
001 لوله کشی و تاسیسات حرارتی درجه ۱ 30 ساعت شنبه تا چهارشنبه 1398/02/10 14:00-17:00 17:00-20:00 8000000 رزرو دوره
002 لوله کشی و تاسیسات حرارتی درجه ۲ 30 ساعت شنبه تا چهارشنبه 1398/02/10 14:00-17:00 17:00-20:00 8000000 رزرو دوره
003 تعمیر کار لوازم سرد کننده خانگی و تجاری 30ساعت شنبه تا چهارشنبه 1398/02/20 14:00-17:00 17:00-20:00 8000000 رزرو دوره
004 ساختمان و تعمیرات پکیج شوفاژ و آبگرمکن دیواری 60ساعت شنبه تا چهارشنبه 1398/02/15 14:00-17:00 17:00-20:00 9500000 رزرو دوره
005 ساختمان و تعمیرات پکیج و شوفاژ دیواری 50ساعت شنبه تا چهارشنبه 1398/02/08 14:00-17:00 17:00-20:00 8000000 رزرو دوره
006 ساختمان و تعمیرات کولر گازی و اسپیلت(کارگاه عملی) 50ساعت شنیه- دوشنبه - چهارشنبه 1398/02/03 17:00-20:00 8000000 رزرو دوره
007 طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات 24 ساعت دوشنبه- چهارشنبه 1398/02/18 14:00 -17:00 890000 رزرو دوره
008 محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر 24 ساعت یکشنبه.سه شنبه. پنج شنبه 1398/02/19 14:00 -17:00 7500000 رزرو دوره
009 ساختمان و تعمیرات چیلر جذبی(کارگاه عملی) 32 ساعت یکشنبه.سه شنبه. پنج شنبه 1398/02/22 17:00-20:00 890000 رزرو دوره
010 ساختمان و تعمیرات مشعل های گازی(کارگاه عملی) 32 ساعت شنیه- دوشنبه - چهارشنبه 1398/02/23 14:00 -17:00 8500000 رزرو دوره
011 ساختمان و تعمیرات چیلر تراکمی(کارگاه عملی) 32 ساعت یکشنه و سه شنبه ها 1398/02/24 17:00-20:00 9500000 رزرو دوره