تاسیسات مکانیک

جدول تاسیسات مکانیک

کد دورهنام دورهمدت دوره(ساعت)روزهای تشکیلشروع دورهساعت تشکیلهزینه دورهثبت نام دوره
001لوله کشی و تاسیسات حرارتی درجه ۱30 ساعتشنبه تا چهارشنبه1401/07/2114:00-17:00 17:00-20:002،250،000رزرو دوره

002لوله کشی و تاسیسات حرارتی درجه ۲30 ساعتشنبه تا چهارشنبه1401/07/1714:00-17:00 17:00-20:002،250،000رزرو دوره
003تعمیر کار لوازم سرد 30ساعتشنبه تا چهارشنبه1401/07/2014:00-17:00 1،150،000رزرو دوره
004ساختمان و تعمیرات آبگرمکن دیواری15ساعتپنج شنبه-جمعه1401/07/2414:00-17:00 17:00-20:00750،000رزرو دوره
005ساختمان و تعمیرات پکیج و شوفاژ دیواری51ساعتشنبه تا چهارشنبه14001/07/0114:00-17:00 17:00-20:001،500،000رزرو دوره
006ساختمان و تعمیرات کولر گازی و اسپیلت(کارگاه عملی)50ساعتشنیه- دوشنبه - چهارشنبه1401/07/2217:00-20:001،500،000رزرو دوره
007طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات24 ساعتدوشنبه- چهارشنبه1401/07/2514:00 -17:001،600،000رزرو دوره
008محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر24 ساعتیکشنبه.سه شنبه. پنج شنبه1401/07/2714:00 -17:001،400،000رزرو دوره
009ساختمان و تعمیرات چیلر جذبی(کارگاه عملی)32 ساعتیکشنبه.سه شنبه. پنج شنبه1401/07/2217:00-20:001،500،000رزرو دوره
010ساختمان و تعمیرات مشعل های گازی(کارگاه عملی)32 ساعتشنیه- دوشنبه - چهارشنبه1401/07/2814:00 -17:001،300،000رزرو دوره
011ساختمان و تعمیرات چیلر تراکمی(کارگاه عملی)32 ساعتیکشنه و سه شنبه ها1401/07/2317:00-20:001،500،000رزرو دوره