تعمیرکار ابگرمکن دیواری

توانایی باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار
ساختمان آب گرم کن های دیواری
باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری
اصول باز و بسته کردن کلاهک تعدیل و صفحه پشتی
باز و بسته کردن و سرویس کلاهک تعدیل
مبدل گرمایی ، رگلاتور آب گرم در آبگرم کن شمعک دار
طرز کار رگلاتور آب گرم کن شمعک دار
قطعات رگلاتور آبگرم کن شمعک دار
سیستم گاز آب گرم کن شمعک دار
رگلاتور گاز، سوپاپ اصلی گاز ، شیر پروانه ای
مجموعه شیر گاز
باز و بسته کردن و سرویس شیر گاز
باز و بسته کردن و سرویس نازل مشعل وچند راهه
ترموکوبل، شمعک، شیر مغناطیسی
فندک ، باز و بسته کردن شمعک و فندک
آموزش تعمیرات آبگرمکن توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آبگرم کن دیواری بدون شمعک
آموزش تعمیر و باز کردن و سرویس اجزای رگلاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک
آموزش تعمیرات رگلاتور آب، رگلاتور گاز، برد الکترونیک، میکروسویچ، شیربرقی در آبگرمکن
آموزش تعمیرت باز و بسته کردن برد در آبگرم کن های آیونایز
آموزش تعمیر و تفاوت رگلاتور های گاز در آبگرمکن های شمعک دار و بدون شمعک
آموزش تعمیر و تونایی عیب یابی و تعمیر آبگرمکن دیواری
آموزش تعمیرات و کار با جدول عیب یابی آب گرمکن گازسوز شمعک دار
آموزش روش های عیب یابی و تعمیرات آبگرمکن دیواری
آموزش تعمیر آبگرمکن و نمونه عیب یابی و تعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری
آموزش توانایی رسوب زدایی در آب گرمکن دیواری
آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری، منابع آب، ویژگی های فیریکی و شیمیایی آب در آبگرمکن
آموزش تعمیرات آبگرمکن و رسوب در آب، آبگرم کن های دیواری
آموزش تعمیرات و کار با وسایل رسوب زدایی، رسوب زدایی ثقلی در آبگرمکن دیواری
آموزش تعمیرات و رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری به روش ثقلی
آموزش تعمیر و رسوب زدایی با پمپ،رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ
آموزش تعمیرات و رسوب زدایی با دستگاه ویژه و نکات ایمنی

کلاس ها : شنبه تا چهارشنبه :

14:00 تا 17:00

17:00 تا 20:00

شهریه : 500،000 هزار تومان