ظرفشویی

 • نحوه کارکرد ماشین ظرفشویی و مکانیزم کارکرد آن
 • آشنایی با تمامی قطعات ماشین ظرفشویی
 • عیب یابی ماشین ظرفشویی قدیم و سری جدید
 • رفع ایراد های نشتی دستگاه
 • عیب یابی مربوط به خرابی درب ظرفشویی
 • نحوه ایراد یابی شیر برقی ظرفشویی
 • تعمیرات تحت هیتر ظرفشویی
 • تعمیرات قسمت مخزن دستگاه
 • عیب یابی تعمیرات میکروسوئیچ دستگاه
 • نقشه خوانی و تعمیرات دستگاه
 • آشنایی تعمیرات شیلنگ های ورودی و عیب و تعمیرات
 • تعمیرات قسمت تخلیه ماشین ظرفشویی

50 ساعت آموزشی

شهریه دوره : 1.700.000