نصاب وتعمیرکار کولرهای گازی اسپیلت

 • کارگاه و شرایط محیط کار
 • انواع لوله های مسی و اتصالات
 • لحیم کاری
 • جوشکاری با گاز استیلن
 • فشار و واحدهای اندازه گیری آن
 • جوشکاری برق(آشنایی)
 • مبانی برق
 • انتقال گرما و اندازه گیری و واحدهای آن
 • محاسبه بار سرمایی ساختمان
 • شناخت انواع مبرد
 • سیکل مکانیکی کولر گازی و انواع کمپرسور
 • کولر گازی پنجره ای و اسپلیت
 • شناخت قطعات به صورت کامل و عملی
 • عملیات لوله کشی
 • تعویض کمپرسور و سر سیم های کمپرسور
 • شناخت برد و مدار الکترونیکی
 • شارژ گاز مبرد و تخلیه
 • کارگاه عملی نصب و تعمیرات