آموزش تعمیرات یخچال فریزر

آشنایی با انواع یخچال و فریزر موجود در بازار با توجه به نوع و برندآموزش
باز و بست قطعات یخچال ساید بای سایدآ
موزش عیب یابی برد الکترونیک یخچال ساید
آموزش تعمیرات یخساز یخچال ساید
آموزش تعمیرات کندانسور و شارژ گاز انواع یخچال ها
آموزش تعمیرات یخچال و فریزرهای معمولیآموزش عیب یابی برد یخچال و فریز
آموزش رفع Error یخچال های مختلف
آموزش سرویسکاری انواع یخچال های معمولی و ساید
شناسایی قطعات مختلف و موجود در یخچال فریرز
شناسایی قسمت های الکترونیکی یخچال فریرز مانند بردهای الکترونیکی , مدار ها و …شناسایی عملکرد های مکانیکی در یخچال فریزرها
رفع مشکل عدم سرمایش مناسب در یخچال ها
آموزش شماتیک سیم کشی و سنسورهای انواع یخچال ها
بررسی و عیب یابی کمپرسور در یخچال فریزر
بررسی و عیب یابی اوپراتور در یخچال فریزربررسی و عیب یابی کندانسور در یخچال
فریزربررسی و رفع مشکل ترموستات در یخچال فریزر
برطرف کردن مشکل در سیستم گاز یخچال فریزرو …

اشتراک گذاری: