آموزش تعمیرات کولرهای گازی و اسپلیت

فصل اول (مقدمات) 9ساعت

1-آشنایی با سیستم ها و وسایل اندازه گیری 2- انواع لوله مسی و اتصالات آنها 3- لحیم کاری. جوشکاری با گاز 4- فشار واحدد های اندازه گیری آن 5- جوشکاری برق (با قوس الکتریکی)
6- مبانی برق 7 – انتقال گرما و اندازه دگیری واحد های آن


فصل دوم(کولر گازی پنجره ای و اسپلیت ) 12 ساعت

1. سیکل مکانیکی کولر گازی و انواع کمپرسور 2- انواع روغن و روغن کاری کمپرسور 3- مدار الکتریکی کولر گازی و اسپلیت  2. 4- انواع راه اندازی کمپرسورهای تک فاز کولر گازی 5- انواع خازن 6- کمپرسور اینورتر 7- شناخت انواع ترموستات . کلید و فن کولر گازی و اسپلیت 8- شیر برقی 4 راهه 9- انواع شیر سرویس و شیر انبساط الکتریکی 10- لوله مویی. شیر یک طرفه.مافلر. و آکومالاتور و سنسور فشار 11- برد الکتریکی . ترانسفورماتور کاهنده. سنسور دما 12- عملیات لوله

فصل سوم ( شارژ مبرد) 6 ساعت
6 ساعت 1. مشخصات و شناسایی مبرد ها..2- وسایل و تجهیزات مبرد
2. 3- مرحله شستشو و فشار شارژ مبرد در کولر گازی اسپلیت
3. 4-شارژ مبرد و تخلیه. 5- دستگاه ریکاوری . 6- تخلیه و تست روغن کمپرسور
فصل چهارم ( کارگاه عملی )
12ساعت 1. نصب و راه اندازی انواع کولر گازی
2. پعیب یابی و رفع عیب انواع کولر گازی .اسپلیت

اشتراک گذاری: