آموزش مشعل

اصول اساسی علم احتراق 2 ساعت
آنالیز احتراق 2 ساعت
روش های انتقال حرارت 2 ساعت
بررسی سیالات جریان سیال 2 ساعت
اوریفیوس مشعل 2 ساعت
تجهیزات مشعل های حرارتی 2 ساعت
طرح و روش کار مشعل 2 ساعت
کنترل احتراق 2 ساعت
سیستم های احتراق 2 ساعت
کنترل آلانیزه ها
بهینه سازی حرارت و سیستم انتقال حرارت2 ساعت
عایل مشعل2 ساعت
بررسی مشعل های موجود و تعمیر و نگهداری 2 ساعت
عیب یابی انواع مشعل ها و راه کارهای رفع آن 4 ساعت

اشتراک گذاری: