آموزش چیلر تراکمی

1- آشنایی با اصول و عملکرد چیلر های تراکمی

2- آشنایی با قطعات و نحوه ی تعمیرات این قطعات

3- آشنایی با کارکرد و تعمیرات قطعات مکانیکی

4- توانایی اجرای سیم کشی کامل چیلر و تسط بر تعمیرات برق و الکتریک

5- آشنایی با نصب و تست انواع کنترل کننده های چیلر و روش تنظیم آنها

6- آشنایی و بررسی با مدارات برق چیلر تراکمی و عیب یابی

7- عیب یابی و تعمیرات مکانیکی چیلر

8- شارژ ووکیوم و پمپ دان کردن سیکل

9- تست و عیب یابی مکانیکی

10- تست و عیب یابی الکتریکی

11- آشنایی با برج خنک کننده ، پمپ ها ، سختی گیر

12-آموزش اسید شویی چیلر

اشتراک گذاری: