آموزش آب سرد کن

معرفی قسمتهای مختلف ابسردکن AFTRON

نحوه اتصال مخزن شناوردار به آبسردکن

نحوه تنظیم دمای آب سرد

رفع مشکل ریزش آب از آبسردکن

آموزش رفع مشکل عدم ریزش آب از شیر آبسردکن

اشتراک گذاری: