چیلر تراکمی

/مهتمکهتم/ت/ت

1-     آشنایی با اصول و عملکرد چیلر های تراکمی

2-    آشنایی با قطعات و نحوه ی تعمیرات این قطعات

3-   آشنایی با کارکرد و تعمیرات قطعات مکانیکی

4-    توانایی اجرای سیم کشی کامل چیلر و تسط بر تعمیرات برق و الکتریک

5-    آشنایی با نصب و تست انواع کنترل کننده های چیلر و روش تنظیم آنها

6-    آشنایی و بررسی با مدارات برق چیلر تراکمی و عیب یابی

7-    عیب یابی و تعمیرات مکانیکی چیلر

8-   شارژ ووکیوم و پمپ دان کردن سیکل

9-    تست و عیب یابی مکانیکی

10-  تست و عیب یابی الکتریکی

11-  آشنایی با برج خنک کننده ، پمپ ها ، سختی گیر

12-آموزش اسید شویی چیلر