گالری عکس

کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
کلاس عملی نصب و تعمیر کولر گازی
کلاس آموزشی نصب و تعمیر پکیج دیواری
کلاس عملی نصب و تعمیر پکیج دیواری
کلاس پکیج شوفاژ دیواری
کلاس عملی نصب و تعمیر پکیج دیواری
کلاس پکیج شوفاژ دیواری
دوره چهاردهم پکیج شوفاژ دیواری
کلاس عملی پکیج شوفاژ دیواری
کلاس عملی نصب کولر گازی
عکس یادگاری از کارآموزان امتحان عملی فنی حرفه ای رشته پکیج شوفاژ دیواری
عکس یارگاری از ممتحن فنی حرفه رشته پکیج شوفاژ دیواری
کلاس عملی کولر گازی
کلاس پکیج شوفاژ دیواری
کلاس عملی کولر گازی
عکس یادگاری از امتحان عملی پکیج شوفاژ گازی
کلاس عملی پکیج شوفاژ گازی
کلاس عملی پکیج شوفاژ دیواری
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) تابستان ۹۷
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) پاییز ۹۷
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ۱ تا ۴ آبان ماه
بازدید از غرفه کارآفرینان آرین در نمایشگاه بین المللی
کلاس کولر گازی (پاییز ۹۷) استاد ریاحی
دیدار با دکتر نوفرستی در نمایشگاه تاسیسات
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) پاییز ۹۷
دوره آموزشی سیستم های تهویه با همکاری جهاد دانشگاهی استار مهندس جعفری
آموزش عملی آبگرمکن دیواری(مدرس : آقای مهندس سعیدی)
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) زمستان ۹۷
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) زمستان ۹۷
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) زمستان ۹۷
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) پاییز ۹۷
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) بهار ۹۸
اولین دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) سال ۱۳۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) زمستان ۹۷
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) تابستان ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) تابستان ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) تابستان ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) تابستان ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) تابستان ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی ) تابستان ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر آبگرمکن دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) پاییز۹۷
دوره ساختمان و تعمیر آبگرمکن دیواری همراه با کارگاه عملی (مدرس : آقای مهندس سعیدی) پاییز ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس سعیدی) پاییز ۹۸
دوره ساختمان و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری همرا با کارگاه عملی (مدرس اقای مهندس غلامی ) پاییز ۹۸