آبگرمکن

  • سه شنبه ۲۵, مهر ۱۳۹۶

    ساختمان آبگرمکن برقی شبیه آب گرمکن گازسوز مخزنی و نفتی می باشد با این تفاوت که قسمت گرمکن آن را ( مثل سماور برقی ( المان های حرارتی که توسط جریان الکتریکی گرم می شود...