12
آگوست

کولر گازی(اسپلیت)

تنوع سیستم های کولرهای گازی و انشعابی ۱-کولر گازی پنجره ای ۲-سیستم کولر گازی اسپیلت دیواری ۳-سیستم کولرگازی سقفی و دیواری ۴-سیستم کولر گازی کانالی(۲ تکه مخفی) ۵-سیستم کولر...

ادامه مطلب