دوره‌های آموزش تعمیرات پکیج شوفاژ دیواری معمولاً شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. آشنایی با اجزاء و عملکرد پکیج‌ها: در این بخش، دانشجوان با اجزاء مختلف پکیج‌ها، نحوه عملکرد آنها و علت ایجاد مشکلات مختلف آشنا می‌شوند.
  2. تعمیر و نگهداری پکیج‌ها: در این قسمت، روش‌های تعمیر و نگهداری پکیج‌ها با تأکید بر مشکلات رایج مورد آموزش قرار می‌گیرد. این شامل تعمیر اجزاء معمولی مانند موتورها، پمپ‌ها، سیستم‌های تهویه و…
  3. آموزش ابزارها و تجهیزات: دانشجوان نیاز به یادگیری استفاده از ابزارهای مختلف برای تعمیرات دارند. این ابزارها ممکن است شامل ابزارهای دستی ساده مانند مفتول، کلیدها، و یا ابزارهای پیچ‌گوشتی پیشرفته‌تر باشند.
  4. مباحث ایمنی: دوره‌های آموزش تعمیر پکیج باید به دانشجوان آموزش دهند که چگونه با ایمنی کار کنند. این شامل مسائلی مانند قطع برق، جلوگیری از تراکم گاز، استفاده صحیح از ابزارها و…

  5. آشنایی با دستورالعمل‌ها و کتبچه‌های تعمیرات: دوره‌های آموزش تعمیر پکیج ممکن است به دانشجوان یاد بدهند که چگونه از منابع مختلف مانند کتبچه‌های تعمیرات و منابع آنلاین برای رفع مشکلات استفاده کنند.

  6. کلاس آموزشی پکیج : ۱۷ جلسه ۳ ساعته می باشد.