آموزش تعمیر پکیج شوفاژ دیواری

فصل اول (ایمنی) 6 ساعت
1. آشنایی با گاز طبیعی ( شهری مایع ) و هیدرو کربن ها
2. تعاریف مهم پارامتر های کاربردی
3. احتراق
4. انواع دود کش (طبیعی و اجباری)
5. لوله کشی گاز طبیعی
6. انواع لوازم گاز سوز
7. هوای لازم جهت نصب دستگاه
8. دریچه تامین هوا
9. محل های غیر مجاز نصب
فصل دوم(تاسیسات گرمایشی و لوله )6 ساعت
1. فن کویل ها (داکت اسپلیت)
2. گرمایش از کف
3. رادیاتور ها
4. انواع لوله کشی (موازی. سری)
5. انواع لوله
6. محاسبه بار حرارتی ساختمان
فصل سوم ( شناخت مدار پکیج دیواری و قطعه شناسی)15 ساعت
1. انواع پکیج دیواری
2. شناخت مدار هیدروکسی پکیج دیواری
3. قطعه شناسی
فصل چهارم ( کارگاه عملی )6 ساعت
1. مونتاژ . دمونتاژ
فصل پنجم 6 ساعت
تئوری عیب یابی و رفع عیب
فصل ششم 9 ساعت
کارگاه عملی عیب یابی و رفع عیب

اشتراک گذاری: