پکیج شوفاژ دیواری

پکیج-شوفاژ-دیواری. سیستم های -گرمایشی

انواع لوله مدارهای گرمایشی . قطعه شناسی ..گازهادر پکیج ..شناخت انواع سیستم های گرمایشی در پکیج دیواری. .شناخت مدارهای دستگاه های پکیج دیواری..

  • دودکش . ایمنی . گازها . فضای نصب
  • شناخت انواع سیستم های گرمایشی مورد استفاده در ساختمان فن کویل(داکت اسپلیت)(گرمایش از کف)(انواع رادیاتور)
  • شناخت انواع لوله مورد استفاده در مدارهای گرمایشی
  • محاسبه بار حرارتی ساختمان و انتخاب دستگاه و تعداد رادیاتور
  • معرفی و شناخت انواع مدل های پکیج دیواری موجود در بازار
  • شناخت مدارهای دستگاه های دو مبدل و تک مبدل
  • قطعه شناسی به صورت تئوری و عملی
  • مونتاژ دمونتاژ دستگاه در کارگاه عملی
  • عیب یابی و رفع عیب به صورت تئوری

نصب پکیج دیواری از مهمترین موارد جهت اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر نظیر ایران رادیاتور یا بوتان می باشد لذا در مدرک پایان دوره کلمه نصب و راه اندازی پکیج ها نیز قید میگردد.