09
مهر

در هنگام درستی سیستم گرمایش، چرا رادیاتور ها گرم نیستند ؟

ارتفاع شعله کوتاه است، در مدار هوا وجود دارد، شیر های رفت و برگشت دستگاه به صورت نیمه باز هستند، رادیاتور خیلی به پکیج دیواری نزدیک است