09
مهر

چرا پس از یک حمام طولانی رادیاتور ها گرمای اولیه را ندارند

زیرا اولویت پیکج گرم نمودن آب مصرفی است و اگر این آب مصرف شود، پکیج آب گرمایشی را گرم نمی کند.